PREZENTACJA GMProjekt.

GMProjekt jest biurem branżowym realizującym projekty z zakresu inżynierii środowiska tj. sieci, instalacje i urządzenia cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne.

GMProjekt prowadzi również nadzory autorskie oraz inwestorskie.

GMProjekt wyposażony jest sprzęt oraz legalne oprogramowanie niezbędne do realizacji przyjętych zobowiązań.

Profesjonalizm, terminowość oraz dbałość o szczegóły to atuty jakie wyróżniają GMProjekt .

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

GMProjekt wykonuje projekty z zakresu inżynierii środowiska, specjalizuje się w instalacjach HVACR /w tym kotłownie i węzły cieplne/ oraz specjalistycznych instalacjach przemysłowych/technologicznych.

Opracowuje koncepcje rozwiązań, projekty budowlane, projekty wykonawcze oraz operaty wodnoprawne na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych. Wykonuje przedmiary robót, kosztorysy, specyfikacje techniczne.

Zakres realizacji projektowych to: obiekty kubaturowe zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej, sieci sanitarne uzbrojenia terenu, obiekty przemysłowe /w tym instalacje technologiczne/, drogownictwo /odwodnienie dróg i obiektów mostowych/.

Wszystkie opracowania biura powstają w ścisłej współpracy z zamawiającym lub jego przedstawicielem, rzeczoznawcami oraz innymi decyzyjnymi stronami postępowania.

WSPÓŁPRACA

GMProjekt ze względu na posiadane doświadczenie, potencjał oraz kreatywność i innowacyjne podejście do problemów nie obawia się projektów trudnych i wymagających. Z dużym zaangażowaniem podejmuje nowe wyzwania projektowe.

Wysoka dbałość o funkcjonalność i estetykę proponowanych rozwiązań to coś co wyróżnia biuro na rynku.

Jeżeli posiadana wiedza i doświadczenie przyczyni się do dalszego rozwoju Państwa biznesu będzie nam niezmiernie miło podjąć z Państwem wspólne projekty.

Strona w budowie.
Dostępność strony od dnia: 29.02.2016.

www.gmprojekt.pl

biuro@gmprojekt.pl